Welkom bij "Landweert Leeft"

De Stichting Landweert Leeft is een burgerinitiatief, ontstaan tijdens een door het Wijkteam georganiseerde bewonersavond en vond in het eerste jaar (2013) plaats onder de paraplu van het Wijkplatform Landweert.  Sinds 29 januari 2014 is "Landweert Leeft"  een zelfstandige stichting.
Landweert is de grootste wijk van Venray met circa 6.500 inwoners

De doelstelling van "Landweert Leeft" is het stimuleren van de saamhorigheid tussen de wijkbewoners en het leggen van onderlinge kontakten en het samen met andere instellingen, die in de wijk actief zijn, weer een bruisende wijk van Landweert te maken, waar het goed is te leven en te wonen.

In 2013 hadden wij een actieplan voor de eerste 6 maanden dat bestond uit een 4-tal activiteiten, welke ondertussen gerealiseerd zijn en een vaste plaats in de wijkagenda hebben gekregen, zie ook elders op de website.

  Met dank aan de vrijwilligers en sponsors ( zie sponsorlijst), die dit mogelijk maken.

 

Voor 2014 hebben we wederom een actieplan opgesteld, waarvan we de eerste activiteiten al ingepland hebben.

  • Een frequent terugkerende brunch op dinsdagmorgen, zie Brunch
  • Crea-middag , aansluitend aan de brunch, zie Crea
  • Uitbreiding van de inloop op donderdagavond

Talent gezocht.

Vind je het leuk om creatief bezig te zijn en heb je zin en tijd om een paar uurtjes per jaar hierin te investeren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Landweert Leeft! Zoekt enthousiaste wijkbewoners die het leuk vinden om andere wijkbewoners  tijdens de Crea door middel van een workshop vaardigheden bij te brengen. Dit mag op allerlei gebied zijn. Denk b.v. aan houtbewerking, schminken, knutselen, sporten, muziek enz. Alle activiteiten zullen plaatsvinden op de dinsdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur en bij voldoende deelneming op de donderdagse Inloopavond tussen 19.00 en 21.30 uur. Kent of bent je iemand die hier interesse in heeft neem dan contact op met:

 

Voor alle activiteiten of als je als vrijwilliger iets wilt doen in de wijk kun je je opgeven bij Cor van Dijk 06-2543 2010 of email naar info@landweertleeft.nl