Welkom bij "Landweert Leeft"

De Stichting Landweert Leeft is een burgerinitiatief, ontstaan tijdens een door het Wijkteam georganiseerde bewonersavond en vond in het eerste jaar (2013) plaats onder de paraplu van het Wijkplatform Landweert.  Sinds 29 januari 2014 is "Landweert Leeft"  een zelfstandige stichting.
Landweert is de grootste wijk van Venray met circa 6.500 inwoners

De doelstelling van "Landweert Leeft" is het stimuleren van de saamhorigheid tussen de wijkbewoners en het leggen van onderlinge kontakten en het samen met andere instellingen, die in de wijk actief zijn, weer een bruisende wijk van Landweert te maken, waar het goed is te leven en te wonen.

De data voor de activiteiten in 2018 zijn: 

30 januari  Samen aan Tafel

27 februari  Samen aan Tafel

18 maart  Brunch

27 maart  Samen aan Tafel

24 april  Samen aan Tafel

29 mei  Samen aan Tafel

17 juni  Brunch

26 juni  Samen aan Tafel

28 augustus  Samen aan Tafel

16 september  Brunch

25 september  Samen aan Tafel

30 oktober  Samen aan Tafel

27 november  Samen aan Tafel

9 december  Brunch

18 december  Samen aan Tafel

Aanmelden uiterlijk 1 week van te voren met NAW,telefoonnummer en geboortedatum op de contactpagina van deze site of via email info@landweertleeft.nl of tel. bij fam. Hendrix onder nr. 581913 en als u niet kunt dan svp ruimschoots op tijd afmelden.

 

Voor alle activiteiten of als je als vrijwilliger iets wilt doen in de wijk kun je je opgeven bij Cor van Dijk 06-2543 2010 of email naar info@landweertleeft.nl